Info winterpas niet-leden en voorwaarden

 

 

Info winterpas voor niet-leden

TV de Greveling biedt tennissers van omliggende verenigingen de gelegenheid om ook gedurende de wintermaanden te kunnen tennissen in de buitenlucht.

Vanaf 1 oktober tot 1 april (6 maanden) kun je gebruik maken van de winterharde banen van onze vereniging.

Naast het vrij tennissen bestaat er ook nog de mogelijkheid om mee te doen aan de succesvolle wintercompetitie, welke wordt gehouden tussen medio oktober en eind maart.

De kosten van een winterpas voor senioren bedraagt € 60,00. Voor junioren bedraagt de winterpas € 30,00. Hiervoor kun je een half jaar lang tennissen bij onze vereniging.

Belangrijk !  Voor deelnemers aan de wintercompetitie zijn de kosten voor de winterpas slechts € 50,00. NIEUW voor de deelnemers aan de wintercompetitie is, dat de winterpas gekoppeld is aan de inschrijving voor de wintercompetitie. De deelnemers hoeven dus geen aanvraagformulier voor een winterpas meer in te vullen. Voor de betaling van het lidmaatschap ontvang je een betaalverzoek.                                         

Om toegang te krijgen tot het tennispark, heb je een sleutel nodig, welke verkrijgbaar is bij de ledenadministratie.

De borg voor de sleutel bedraagt € 15,00. Na inlevering van de sleutel krijg je de borgsom retour.

Voorwaarden en baanreglement winterpashouders 

Na het opsturen van het digitale aanvraagformulier Winterpas ontvang je een betaalverzoek voor de verschuldigde contributie. Je wordt geacht het betaalverzoek per ommegaande te betalen.

Het doel van het baanreglement en het reserveringssysteem is ieder lid/winterpashouder zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden om te kunnen tennissen. Het onderhoud na iedere speelperiode is zo beperkt mogelijk gehouden. U bent verplicht zich aan de regels te houden, zodat conflicten en grotere reparaties achterwege blijven.

Het bestuur houdt zich het recht voor waar nodig banen te reserveren voor lessen, toernooien, competities en andere doeleinden van algemeen belang. Bestuur- en/of commissieleden hebben de bevoegdheid bij het niet naleven van de regels dwingend corrigerend op te treden. Een voorschrift van dit reglement is op het tenniscomplex aanwezig.

Het openstellen en sluiten van de tennisbanen is ter beoordeling van de commissie onderhoud & beheer. Het betreden van de tennisbanen is slechts toegestaan met tennisschoeisel. (zool met fijn profiel). De schoenen dienen schoon te zijn (geen modder e.d.).

Toegang tot de tennisbaan hebben alleen leden, voorzien van een geldige tennispas en winterpashouders (gedurende de periode 1 oktober tot 1 april). Voor winterpashouders gelden dezelfde reserveringsregels als voor leden. Eventuele introducés dienen vooraf een winterpas aan te vragen.

Houders van een winterpas zijn gerechtigd om deel te nemen aan de wintercompetitie. Toeschouwers hebben toegang tot het tenniscomplex mits zij zich netjes gedragen.

♦ Parkeren van auto's, motoren, bromfietsen en fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen. Stoelen dienen na gebruik te worden teruggezet op hun bestemde plaats.

♦ Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

♦ Ten minste 5 minuten, of zoveel eerder als nodig is, voor het einde van elke speelperiode dient de baan als volgt te worden geprepareerd: De baan slepen zoals aangegeven op het bord met de netten bij de ingang van het park. Na het slepen, indien nodig, de lijnen schoonvegen.

♦ De speler die als laatste het tenniscomplex verlaat, doet het licht uit, sluit ramen en deuren en draait het toegangshek op slot.

♦ Een baan reserveren kan door Jan van den Berg een appje te sturen op 06 1252 7093. Hij reserveert de dag en de tijd in de KNLTB ClubApp. Winterpashouders worden niet bij onze vereniging aangemeld bij de KNLTB. 

♦ Indien het aanbod van spelers dit noodzakelijk maakt, is men verplicht om dubbelspel te accepteren.

♦ Op de door het bestuur gereserveerde banen is afhangen niet toegestaan.

♦ Op de banen mag uitsluitend les worden gegeven door trainers van TV de Greveling.

♦ Dit baanreglement kan, indien nodig, worden aangepast en/of worden gewijzigd en wordt ook gepubliceerd op de website van de vereniging.

♦ Indien de banen niet bespeelbaar zijn wordt dit bij de baan bekendgemaakt en op de website gepubliceerd.

Gelieve er rekening mee te houden dat de kantine op de vrijdagavond/wedstrijdavond tot 23:45 uur open is en dat iedereen het park uiterlijk om 24:00 uur zo geruisloos mogelijk dient te verlaten. Denk om onze buren ! 

Bij regen

Bij regenval geldt direct een speelverbod zodra de banen nat aanslaan. De banen zijn pas weer bespeelbaar nadat de banen zijn opgedroogd. Niet te vroeg weer beginnen!

Tennis bij vorst

Bij vorst kunnen de banen gewoon worden gebruikt.

Bij sneeuw mogen de banen niet worden gebruikt. De gevallen sneeuw moet op natuurlijke wijze verdwijnen.

Bij ijzel mogen de banen uit veiligheidsoverwegingen niet worden gebruikt.

Bij opdooi mogen de banen niet worden bespeeld.

Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren grond eronder. Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit verliezen en het tennisveld drijft als het ware op het grondwater. Het tennisveld kan hierdoor kapot worden gelopen want de belastingen kunnen moeilijk worden afgedragen aan de ondergrond.

Bestuur TV de Greveling

 

2024-2025 Formulier Winterpas voor niet-leden versie 2024-03-29.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

n.v.t.

Tennispark TV de Greveling

Toel 19
8465 RL Oudehaske

KVK-nummer

40003485