Contributiebedragen en info lidmaatschap

Lidmaatschap

Wil je lid worden ? Vul dan het digitale lidmaatschapsformulier volledig in. Je krijgt togang tot het formulier door rechtsboven op het vakje   te klikken. Met het invullen van het formulier ga je akkoord met de voorwaarden, welke vermeld staan op de website onder het kopje Lidmaatschap. 

 

Belangrijk:

* Het digitale formulier moet worden voorzien van een recente digitale pasfoto ( 300-400 pixels).

* Zonder pasfoto kan er geen aanmelding plaats vinden bij de tennisbond KNLTB.

* Ben je eerder lid geweest bij onze vereniging of elders, vul dan ook je KNLTB bondsnummer in.

* Het jaarlidmaatschap bij onze vereniging betekent dat je ook echt het gehele jaar kunt tennissen (behoudens extreme weersomstandigheden)

Ledenadministratie:  

Jan van den Berg

E-mail: [email protected]

Tel. 06 1252 7093

   

Contributiebedragen 2024

* Jeugd tot 10 jaar                                 €  50,00

* Jeugd 10 tot 17 jaar                            €  80,00

* Studerenden 17 tot 27 jaar              € 103,00 

* 55+ leden                                             € 103,00  (alleen speelgerechtigd van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 13:00 uur)         

* Seniorleden 17+ en ouder                € 150,00

* Gezinslidmaatschap                        € 410,00

Door het invullen van het digitale lidmaatschapsformulier en akkoord gaan met de voorwaarden stem je ermee in dat de contributie automatisch wordt afgeschreven. In één keer (omstreeks 15 april) of in 4 termijnen (omstreeks 10-4, 10-5, 10-7 en 10-8). Je kunt je keuze aangeven op het digitale aanmeldingsformulier.

Overige belangrijke info

-  Nieuwe leden, die in de loop van het jaar lid worden, ontvangen 3 maanden gratis lidmaatschap exclusief de kosten van het KNLTB lidmaatschap (2024 € 23,00). 

- De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd conform besluit ALV 2016.

- Om in aanmerking te komen voor een gezinslidmaatschap moeten alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen als het gezinshoofd en 1 huishouding vormen.

- Om voor het "studenten" tarief in aanmerking te komen, dien je een verzoek met een bewijs van inschrijving van je studie in bij de penningmeester. Na zijn akkoord wordt voornoemd tarief toegepast gedurende de leeftijdsperiode 17+ tot 27 jaar of eerder na beeindiging van je studie. Zodra je studie is beeindigd ben je verplicht om de penningmeester hierover te informeren.

- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en daarna telkens stilzwijgend verlengd met één kalenderjaar (01-01 t/m 31-12).

Toegang tennispark:

Om toegang tot het tennispark te krijgen en daarna weer te kunnen afsluiten, heb je een toegangssleutel nodig. Deze is verkrijgbaar bij de ledenadministratie (Jan van den Berg) tegen een borgsom van € 15,00. De sleutel past zowel op het toegangshek als op de toegangsdeur. Verplicht afsluiten: Elk lid is verplicht, als hij of zij als laatste het tennispark verlaat, het clubgebouw en het toegangshek op slot te doen !

Adreswijziging

Adreswijzigingen moeten schriftelijk of via e-mail gemeld worden bij de ledenadministratie. E-mailadres: [email protected]

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van TV de Greveling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan alleen per 1 januari van het aankomende jaar, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Om het lidmaatschap te beëindigen dient er dus vóór 1 december opgezegd te worden. Opzeggingen die binnenkomen na 1 december zullen niet leiden tot beëindiging van het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar, en de contributie zal volledig betaald moeten worden.

Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar de [email protected] . We stellen het op prijs als je tevens aangeeft waarom je het lidmaatschap wilt beeindigen.

Let op: Het lidmaatschap is pas beëindigd na een bevestiging van de ledenadministratie en indien van toepassing na het inleveren van de toegangsleutel, waarna de oorspronkelijke betaalde borgsom zal worden gerestitueerd.

Heb je binnen een week geen reactie ontvangen, neem dan per email contact op met de ledenadministratie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

n.v.t.

Tennispark TV de Greveling

Toel 19
8465 RL Oudehaske

KVK-nummer

40003485