Laatste nieuws

Kom tennissen in Oudehaske. Dat kan prima op de banen van TV de Greveling in Oudehaske. Het gehele jaar door ! Voor low budget tarieven. Meer info ? Neem contact op met de penningmeester, tel.: 06 5023 2858


 

Lees meer...


SponsorKliks

Lees meer...


Sponsor GRATIS onze club !

Lees meer...Ontvang Nieuwsbrief


 

Info winterpas voor niet-leden

 

TV de Greveling biedt tennissers van omliggende verenigingen de gelegenheid om ook gedurende de wintermaanden te kunnen tennissen in de buitenlucht.

Vanaf 1 oktober tot 1 april (6 maanden) kun je gebruik maken van de winterharde banen van onze vereniging.

Naast het vrij tennissen bestaat er ook nog de mogelijkheid om mee te doen aan de succesvolle wintercompetitie, welke wordt gehouden tussen 1 oktober en 1 april.

De kosten van een winterpas voor senioren bedraagt € 60,00. Voor junioren bedraagt de winterpas € 30,00. Hiervoor kun je een half jaar lang tennissen bij onze vereniging.

Belangrijk: Als je deelnemer bent van de wintercompetitie 2020-2021, dan bedraagt de winterpas € 45,00.

Om toegang te krijgen tot het tennispark, heeft u een sleutel nodig, welke verkrijgbaar is bij de ledenadministratie.

De borg voor de sleutel bedraagt € 15,00.

 

 

Voorwaarden en baanreglement winterpashouders seizoen 2020-2021

 

Door het opsturen van het digitale aanvraagformulier Winterpas geef je toestemming aan TV de Greveling om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank en stem je in met de voorwaarden van de winterpashouder.Bij niet akkoord afschrijving, dan kun je de incasso terug laten boeken. Hiertoe dien je binnen 8 weken contact op te nemen met je bank.

 

Het doel van het baanreglement en het afhangsysteem is ieder lid/winterpashouder zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden om te kunnen tennissen. Het onderhoud na iedere speelperiode is zo beperkt mogelijk gehouden. U bent verplicht zich aan de regels te houden, zodat conflicten en grotere reparaties achterwege blijven.

 

Het bestuur houdt zich het recht voor waar nodig banen te reserveren voor lessen, toernooien, competities en andere doeleinden van algemeen belang. Bestuur- en/of commissieleden hebben de bevoegdheid bij het niet naleven van de regels dwingend corrigerend op te treden. Een voorschrift van dit reglement is op het tenniscomplex aanwezig.

 

Het openstellen en sluiten van de tennisbanen is ter beoordeling van de commissie onderhoud & beheer. Het betreden van de tennisbanen is slechts toegestaan met tennisschoeisel. (zool met fijn profiel). De schoenen dienen schoon te zijn (geen modder e.d.).

 

Toegang tot de tennisbaan hebben alleen leden, voorzien van een geldige tennispas en winterpashouders (gedurende de periode 1-10-2020 tot 1-4-2021). Voor winterpashouders gelden dezelfde afhangregels als voor leden. Eventuele introducés dienen vooraf een winterpas aan te vragen.

 

Houders van een winterpas zijn gerechtigd om deel te nemen aan de wintercompetitie. Toeschouwers hebben toegang tot het tenniscomplex mits zij zich netjes gedragen.

 

Parkeren van auto's, motoren, bromfietsen en fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen. Stoelen dienen na gebruik te worden teruggezet op hun bestemde plaats.

♦ Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

♦ Ten minste 5 minuten, of zoveel eerder als nodig is, voor het einde van elke speelperiode dient de baan als volgt te worden geprepareerd: De baan slepen zoals aangegeven op het bord met de netten bij de ingang van het park. Na het slepen, indien nodig, de lijnen schoonvegen.

♦ De speler die als laatste het tenniscomplex verlaat, doet het licht uit, sluit ramen en deuren en draait het toegangshek op slot.

♦ Afhangen uitsluitend met de door de vereniging verstrekte lidmaatschapskaart of winterpas overeenkomstig de instructie bij het afschrijfbord.

♦ Afhangen dient persoonlijk op de baan te geschieden. Het reserveren door derden is niet toegestaan. In de wachttijd tussen afschrijven en spelen dient men op het tenniscomplex te blijven.

♦ Afhangen kan slechts voor één speelperiode, maximaal 45 minuten. Het is niet toegestaan speeltijd te reserveren voor een volgende periode, voordat de speeltijd is verstreken.

♦ Indien het aanbod van spelers dit noodzakelijk maakt, is men verplicht om dubbelspel te accepteren.

♦ Op de door het bestuur gereserveerde banen is afhangen niet toegestaan.

♦ Op de banen mag uitsluitend les worden gegeven door trainers van TV de Greveling.

♦ Dit baanreglement kan, indien nodig, worden aangepast en/of worden gewijzigd en wordt ook gepubliceerd op de website van de vereniging.

♦ Indien de banen niet bespeelbaar zijn wordt dit bij de baan bekendgemaakt en op de website gepubliceerd.

Bij regen:

Bij regenval geldt direct een speelverbod, zodra de banen nat aanslaan en pas weer bespeelbaar worden nadat de banen zijn opgedroogd. Niet te vroeg weer beginnen !

Tennis bij vorst

Bij vorst kunnen de banen gewoon worden gebruikt.

Bij sneeuw mogen de banen niet worden gebruikt. De gevallen sneeuw moet op natuurlijke wijze verdwijnen.

Bij ijzel mogen de banen uit veiligheidsoverwegingen niet worden gebruikt.

Bij opdooi mogen de banen niet worden bespeeld.

Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken, doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren grond eronder. Hierdoor kan de grond zijn stabiliteit verliezen en het tennisveld drijft als het ware op het grondwater. Het tennisveld kan hierdoor kapot worden gelopen want de belastingen kunnen moeilijk worden afgedragen aan de ondergrond.

 

Bestuur TV de Greveling

 

Oudehaske, september 2020