Laatste nieuws

Kom tennissen in Oudehaske. Dat kan prima op de banen van TV de Greveling in Oudehaske. Het gehele jaar door ! Voor low budget tarieven. Meer info ? Neem contact op met de penningmeester, tel.: 06 5023 2858


 

Lees meer...


SponsorKliks

Lees meer...


Sponsor GRATIS onze club !

Lees meer...Ontvang Nieuwsbrief


Organogram van de vereniging:

 

Wie doet wat voor de vereniging (in- en extern).

Door op onderstaande link te klikken kun je zien hoe de functies en de daarbij behorende taken binnen de vereniging zijn verdeeld.

 

Organigram Bestuur en Commissies TV De Greveling Update: 2020-09-11
     
  ALV  
     
BESTUUR    
  Dagelijks Bestuur  
1 2 3
Voorzitter Penningmeester Secretaris
René de Grave Pieter Borger Martijn Nota
Bestuur en ALV Financiën Secretariaat
Juridische zaken Ledenadministratie + VCL* Notuleren
Communicatie in-/extern O & B commissie* Correspondentie
Bedrijfsvoering Website beheer Acties
Jeugdzaken* Kascommissie* Toernooicie.
Communicatie trainer/bestuur Verduurzaming  
     
  Overige Bestuursleden  
4 5 6
Germ van der Weg Marian Bakker Jessica Braaksma
Onderhoud & Beheer Kantinezaken Sponsorzaken*
  Vrijwilligers Nieuwsbrieven
  Regelgeving  
  Activiteitencommissie*  
     
Commissies en/of zaken vallende onder portefeuille nrs. * van:
1-Voorzitter Jeugdzaken/commissie:  
  vacant  
2-Penningmeester Ledenadministratie + VCL:  
  Jan van den Berg en competities KNLTB
2-Penningmeester Kascommissie bestaande uit:  
  Willem Deden en Olaf Ruizendaal
3-Secretaris Toernooicommissie en Clubkampioenschappen
  Berty van Rees Vellinga, Martijn Nota, Janny Giliam,
  Marnix Waterlander en Mart Spoelstra                         
4-Onderhoud & Beheer samen met Piet Meijer en Willem Deden  
5-Bestuurslid Aktiviteitencommissie:  
  vacant  
6-Bestuurslid Sponsorzaken/commissie  
  samen met Jeannet Smilde