Laatste nieuws

Word lid en maak gebruik van deze prachtige aanbieding: de eerste 3 maanden gratis lidmaatschap !

 

 

Lees meer...


SponsorKliks

Lees meer...


Vrijwilligers gezocht

Lees meer...


Sponsor GRATIS onze club !

Lees meer...Ontvang Nieuwsbrief


Vereniging


Bij een tennisvereniging zijn leden aangesloten om uiteenlopende redenen. De één wil alleen recreatief tennissen, een ander wil in competitie verband zijn prestaties meten aan die van anderen , ofwel binnen de vereniging ofwel met tennissers van andere verenigingen. Om ieders belang zo goed mogelijk te behartigen zijn binnen de vereniging diverse afspraken in regels vastgelegd. In onze statuten, het huishoudelijk reglement, het baanreglement en het kantinereglement zijn deze afspraken, die tijdens ledenvergaderingen zijn vastgesteld , opgetekend.

De organisatie van alle activiteiten binnen de vereniging vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een bestuur. Leden van het bestuur worden tijdens een algemene jaarvergadering voor een periode van drie jaar benoemd. Het bestuur vergadert 6x per jaar over de lopende zaken.

Ieder jaar vindt in februari/ maart een algemene ledenvergadering plaats. Voor deze ledenvergadering krijgen alle leden per email (door middel van een Nieuwsbrief) een uitnodiging. Bij de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur het jaarprogramma en de begroting aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. In deze jaarvergadering wordt door het bestuur eveneens verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar, zowel financieel als inhoudelijk. 


Conform het besluit op de ALV 2015 worden de leden door middel van een Nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van de tennisvereniging.