Laatste nieuws

Zaterdag 2 november a.s. plantdag van de laurierhaag aan de oostkant van ons tennispark.

 

 

Lees meer...


SponsorKliks

Lees meer...


Vrijwilligers gezocht

Lees meer...


Sponsor GRATIS onze club !

Lees meer...Ontvang Nieuwsbrief


Lidmaatschap


Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Wil je lid worden ? Vul dan het digitale lidmaatschapsformulier volledig in. Ga naar de horizontale menubalk en klik op WORD LID !
 

Belangrijk:

* Het digitale formulier moet worden voorzien van een recente digitale pasfoto ( 300-400 pixels).

* Zonder pasfoto kan er geen aanmelding plaats vinden bij de tennisbond KNLTB.

* Bent u eerder lid geweest bij onze vereniging of elders, wilt u dan ook uw KNLTB bondsnummer invullen ?

* Het jaarlidmaatschap bij onze vereniging betekent dat je ook echt het gehele jaar kunt tennissen (behoudens extreme weersomstandigheden)

 

   Ledenadministratie:  

   Jan van den Berg

   E-mail: jan.vdberg@hotmail.nl

    Tel. 0513-677244 of 06 1252 7093

   

Contributiebedragen 2019 (jaarlijks geïndexeerd)

* Jeugd t/m 9 jaar                               €  47,00

* Jeugd 10 t/m 17 jaar                        €  73,00

* Seniorleden 18 t/m 20 jaar               €  93,00 (zgn. studententarief)

* 55+ (alleen speelgerechtigd van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 13:00 uur)        €    93,00

* Seniorleden 21 jaar en ouder   € 135,00

* Gezinslidmaatschap                € 377,00.

 

Door het invullen van het digitale lidmaatschapsformulier en akkoord gaan met de voorwaarden wordt de contributie automatisch afgeschreven. In één keer (omstreeks 1 maart) of in 4 termijnen (omstreeks 1-3, 1-5, 1-7 en 1-9). Je kunt je keuze aangeven op het digitale aanmeldingsformulier.

  

 

Overige belangrijke info

 

- Voor alle nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 15,00 voor senioren en € 10,00 voor junioren.

- In de contributie zit begrepen de jaarlijkse verplichte bondsafdracht aan de KNLTB (m.u.v. het 1e jaar vanwege het speciale instaptarief indien van toepassing).

- Om in aanmerking te komen voor een gezinslidmaatschap moeten alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen als het gezinshoofd.

- Een seniorlid is verplicht om 1x per jaar een kantine/bar-dienst te draaien, danwel een vervangende activiteit voor de club te verrichten. Afkoop is mogelijk voor € 25,00.

- 55+ leden zijn hiervan vrijgesteld, maar mogen zich uiteraard wel opgeven. Graag zelfs.

- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en daarna telkens stilzwijgend verlengd (01-01 tm/ 31-12).

- Mocht je in de loop van het jaar lid worden, dan bestaat er de mogelijkheid om in overleg met de penningmeester een aangepast contributiebedrag af te spreken voor het eerste jaar. Neem contact met hem op !

 

Toegang tennispark: Om toegang tot het tennispark te krijgen en daarna weer te kunnen afsluiten, heb je een toegangssleutel nodig. Deze is verkrijgbaar bij de ledenadministratie (Jan van den Berg) tegen een borgsom van € 15,00. De sleutel past zowel op het toegangshek als op de toegangsdeur. Verplicht afsluiten: Elk lid is verplicht, als hij of zij als laatste het tennispark verlaat, het clubgebouw en de toegangshek op slot te doen !

 

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, dien je dat schriftelijk of per e-mail vóór 1 december van het lopende jaar kenbaar te maken aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap is pas beëindigd na een bevestiging van de ledenadministratie en indien van toepassing na het inleveren van de toegangssleutel, waarna de oorspronkelijke betaalde borgsom zal worden gerestitueerd.